sanne

Mr. SANNE VAN LAAR

Rechtsgebieden: strafrecht, personen- en familierecht, sociaal zekerheidsrecht.

Mr. Sanne van Laar heeft Nederlands recht gestudeerd met als afstudeerrichting Nederlands straf(proces)recht. Voorts heeft zij een minor Journalistiek gevolgd aan de Hogeschool van Utrecht.
Tijdens haar studie heeft zij als gerechtssecretaris een half jaar stage gelopen bij het Ressortsparket Arnhem-Leeuwarden locatie Arnhem. Daarnaast heeft mr. Van Laar een half jaar stage gelopen bij het Openbaar Ministerie, afdeling Beleid & Strategie te Amsterdam.

Om een cliënt goed te kunnen bijstaan is het van belang om een zaak vanuit diverse perspectieven te kunnen bekijken. De ervaring die mr. Van Laar  vroeg in haar carrière heeft opgedaan bij het OM maakt des te meer dat zij -vooruitdenkend- de cliënt goed kan adviseren welke juridische weg het best te bewandelen.

Vanaf 2010 is mr. Van Laar werkzaam bij ons kantoor. In juli van 2010 is zij beëdigd als advocaat.

De werkwijze van mr. Van Laar kenmerkt zich door haar persoonlijke betrokkenheid en daadkrachtige benadering.  Mr. Van Laar heeft scherp op haar netvlies op welke wijze zij het meest gunstige resultaat voor een cliënt kan behalen. Vanuit haar journalistieke achtergrond heeft mr. Van Laar een natuurlijke interesse in de zaak – en nog belangrijker- de te verdedigen cliënt.

Zij houdt zich voornamelijk bezig met zaken op het gebied van strafrecht, penitentiair recht, jeugd(straf)recht, personen- en familierecht en sociaal zekerheidsrecht.Zij is door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist in bovengenoemde rechtsgebieden. Dit betekent dat zij cliënten in deze rechtsgebieden op toegevoegde basis kan bijstaan.

Mr. Van Laar is  per mail bereikbaar op info@roethofadvocaten.nl.
Telefonisch kunt u haar tijdens werkdagen bereiken op  0031(0)26-3705070 .
In geval van spoed is mr. Van Laar telefonisch of anders per app bereikbaar op 0031(0)6-23790345.

footer_med