In de zesdelige tv serie ‘De Verdedigers: Firma Roethof’ volgt Mildred Roethof haar eigen advocatenfamilie op de voet tijdens hun werk in controversiële strafzaken. Vaak gaat het om zaken die veel aandacht in de media krijgen. Strafrechtadvocaten, Gerald Roethof, Machteld Roethof en Jamil Roethof zijn bij veel verschillende soorten strafzaken betrokken.

 

Zus en filmmaker Mildred startte twee jaar geleden met filmen van haar familie en volgt hen tijdens het proces van de rechtsgang, zittingen in de rechtbank en het gerechtshof, overleg met cliënten in de gevangenis en op kantoor. Ook werpt ze een blik op het persoonlijke leven van de advocaten in haar zoektocht naar de mens achter de advocaat.

 

Feiten en argumenten zijn het werk van de strafrechtadvocaten die hebben geleerd om hun persoonlijke opvattingen voor zich te houden. Maar Mildred kijkt voorbij het wetboek van strafrecht en de juridische interpretaties die haar familieleden aandragen. Geen familie onderonsje over hun werk als strafrechtadvocaten maar eerlijke, confronterende, kwetsbare gesprekken waarbij filmmaker Mildred het ‘geweten’ is.

 

De Verdedigers: Firma Roethof’ is vanaf 21 november 2017 wekelijks te zien op RTV NH, AT5 en YouTube!

 

Geachte lezer,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 

Het team van Roethof Advocaten