IMG_0345

Mr. ALINE BAKKER

Rechtsgebieden: Strafrecht en Personen- en Familierecht

Mr. Aline Bakker is sinds begin 2018 bij ons werkzaam. In 2017 heeft zij haar studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen afgerond met als afstudeerrichting straf(proces)recht. De jaren daarvoor heeft Aline zich vanaf het vmbo via het mbo en het hbo naar het wo toegewerkt. Met deze studieweg heeft zij een grote mate van volhardendheid, professionaliteit en integriteit ontwikkeld, eigenschappen die haar bij Roethof Advocaten nog dagelijks van pas komen. Daarbij heeft haar studieweg ertoe geleid dat ze met een grote verscheidenheid aan mensen in de schoolbanken heeft gezeten, van zeer moeilijk lerend tot grote talenten. Hierdoor heeft Aline met een ieder leren communiceren, ongeacht zijn of haar achtergrond, en kan zij op een natuurlijke wijze schakelen tussen lager en academisch niveau.

Wat Aline bezig houdt, is wat een mens beweegt en wat zijn of haar keuzes bepaalt. Omdat de beweging van de mens en de persoonlijke belangen binnen het Strafrecht en (in combinatie met) het Personen- en Familierecht uitzonderlijk zijn, heeft zij ervoor gekozen zich hierin te specialiseren. Aline is gedreven en bespraakt (maar niet brutaal) als gevolg waarvan het haar streven is om ieder onderwerp bespreekbaar te maken, ook in de rechtszaal.

Mr. Aline Bakker staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als specialist Strafrecht en Personen- en Familierecht.

Mr. Aline Bakker is per mail bereikbaar op info@roethofadvocaten.nl. Telefonisch kunt u haar tijdens werkdagen bereiken op  0031(0)26-3705070. In geval van spoed is mr. Aline Bakker telefonisch of anders per app bereikbaar op 0031(0)6-30260895.

footer_med
Geachte heer, mevrouw,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 
 

Het team van Roethof Advocaten