IMG_0289

Mr. PRISCILLA BUCHELE

Rechtsgebieden: strafrecht, personen- en familierecht

Mr. Priscilla Buchele is te omschrijven als een vechter. Voor haar cliënten wenst zij altijd het optimale resultaat te behalen. In het strafrecht vindt zij het belangrijk dat de fundamentele rechten van een verdachte, zoals het recht op een eerlijk proces, worden gewaarborgd. In het personen- en familierecht streeft zij ernaar het evenwicht te vinden tussen de emotionele en zakelijke aspecten van een zaak, zeker indien er kinderen bij betrokken zijn.

Hoewel Priscilla er altijd naar zal streven om in overleg en zonder procedures tot een oplossing te komen, gaat zij een juridische procedure niet uit de weg.

Haar meestertitel behaalde zij aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, waar zij afstudeerde in het strafrecht. Al tijdens haar studie werkte Priscilla bij verschillende kleinere en grotere advocatenkantoren, in de functies van juridisch assistent, faillissementsmedewerker en bewindvoerder WSNP. In haar specialisatiejaar legde zij zich – naast het reguliere strafrecht – toe op jeugdstrafrecht en forensische psychiatrie.

Priscilla staat bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven als specialist strafrecht en personen- en familierecht.

Priscilla is per e-mail bereikbaar op info@roethofadvocaten.nl. Telefonisch kunt u haar tijdens werkdagen bereiken op (026) 370 50 70. In geval van spoed is Priscilla telefonisch of per app bereikbaar op (06) 23 79 03 45.

footer_med
Geachte heer, mevrouw,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 
 

Het team van Roethof Advocaten