Heeft u een probleem met uw werkgever?

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid ondergaat het ontslagrecht een grote wijziging. Wij adviseren u graag over hoe de wijzigingen in de WWZ voor u uit kunnen pakken bij een arbeidsrechtelijk geschil.

U kunt bij ons terecht voor arbeidsrechtzaken die onder meer betrekking hebben op:

 • Ontslag op staande voet (dringende reden) en ontbinding arbeidsovereenkomst
 • Ontslagvergoedingen
 • Doorbetaling loon / salaris
 • Schorsing, stopzetten betaling salaris en andere disciplinaire maatregelen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsomstandigheden
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en zwangerschap
 • Vakantie en verlof

Heeft u een huurgeschil?

Uw woning is uw veilige haven. Onder geen beding wilt u uw woning gedwongen kwijtraken. Toch kan het zijn dat u door uw huurbaas of de woningbouwvereniging wordt gedagvaard. Bijvoorbeeld omdat u de huur in verband met omstandigheden niet heeft kunnen betalen, of omdat u wordt beschuldigd van het veroorzaken van overlast, of indien er bijvoorbeeld een hennepkwekerij in uw woning is aangetroffen.

Heeft u als consument een geschil met een bedrijf?

Onze maatschappij is een consumptiemaatschappij is een veelgehoorde kreet. Bent u als consument wel de koning of koningin? Of zijn er toch addertjes onder het gras? Voor niets gaat immers de zon op.

heeft u problemen?

hulp nodig?

Ons kantoor behandelt ook civiele zaken. Conflicten tussen personen of organisaties onderling vallen onder het civiel recht, ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

Ons kantoor behandelt diverse civiele zaken, waaronder:

 • Arbeidszaken
 • Huurzaken
 • Consumentenrecht

Roethof Advocaten 

026 370 50 70

info@roethofadvocaten.nl

Heemskerckstraat 2, 6828 ZE Arnhem