Mr. RIHANA KHAN

Rechtsgebieden: civiel recht, waaronder huurrecht en arbeidsrecht

Mr. Rihana Khan heeft Nederlands Recht, afstudeerrichting Burgerlijk Recht, gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In november 2010 is mr. Khan afgestudeerd. Sedert januari 2012 is mr. Khan werkzaam bij Roethof Advocaten.

Mr. Khan houdt zich voornamelijk bezig met het opstellen van (proces)stukken in het civiele recht, meer in het bijzonder in het aansprakelijkheidsrecht, het huurrecht en het arbeidsrecht. Mr. Khan heeft voorts veel ervaring met het aanhangig maken van (turbo) kort geding procedures.
Mr. Khan is per email bereikbaar op info@roethofadvocaten.nl.
Telefonisch kunt u haar tijdens werkdagen bereiken op  0031(0)26-3705070.
Geachte lezer,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 

Het team van Roethof Advocaten