Roethof Advocaten biedt gespecialiseerde advocaten voor een eerlijke prijs. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Besluiten we er een zaak van te maken dan bespreken wij het geldende uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de behandelend advocaat, de benodigde ervaring, specialisatie en het belang van de zaak. Ook bestaat er de mogelijkheid van het overeenkomen van een vaste prijs. Afhankelijk van uw financiële situatie kunnen afspraken op maat worden gemaakt.

Pro deo of toevoegingszaken

In Nederland heeft een ieder die rechtsbijstand nodig heeft maar dit niet zelf kan betalen, recht op een bijdrage in de kosten. Dit wordt de gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. De Raad voor Rechtsbijstand is de overheidsinstantie die met de uitvoering hiervan is belast. Onder bepaalde voorwaarden betaalt de Raad een deel van de kosten van de advocaat. Op die manier heeft iedereen toegang tot het rechtssysteem.

Wij vragen deze toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe lager uw inkomen, hoe lager uw eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is minimaal vanaf € 145,- per zaak. Of u in aanmerking komt voor een toevoeging, bespreekt uw advocaat met u, tijdens uw eerste gesprek.

Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.rvr.org

Rechtsbijstandverzekering

In het geval dat u beschikt over een rechtsbijstandverzekering is het mogelijk uw kosten aldaar te declareren. Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept.

Geachte lezer,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 

Het team van Roethof Advocaten