Mr. JAMIL ROETHOF

Jongste telg en derde generatie Roethof Advocaten. Van jongs af aan heeft mr. Jamil Roethof de advocatuur als zijn roeping gezien.

Jamil heeft zijn studie rechten in 2016 afgerond met als afstudeerrichting Nederlands straf(proces)recht. Zijn scriptie werd gewaardeerd met een 8. In augustus 2016 is Jamil tot advocaat beëdigd. Hij is echter al sinds 2010 werkzaam op ons kantoor.

Jamil heeft weliswaar het vak met de paplepel ingegoten gekregen, maar weet als geen ander dat je in dit vak hard moet knokken om het beoogde resultaat te kunnen bereiken.

Jamil staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als specialist strafrecht. Daarnaast behandelt hij ook zaken op het gebied van huurrecht, arbeidsrecht en consumentenrecht.

Jamil is lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Mr. Jamil Roethof is per mail bereikbaar op info@roethofadvocaten.nl.
Telefonisch kunt u hem tijdens werkdagen bereiken op  0031(0)26-3705070.
In geval van spoed is mr. Roethof telefonisch of per app bereikbaar op 0031(0)6-83796753.

Mr. J.G. Roethof is advocaat in dienst bij Roethof Advocaten

Dat betekent dat hij alleen optreedt voor Roethof Advocaten als bedoeld in art. 5.9, onderdeel g Voda.

 In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij/zij zich op de volgende hoofd- (en eventueel sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 –        Strafrecht

–        Arbeidsrecht

–        Huurrecht

 Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Geachte lezer,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 

Het team van Roethof Advocaten