Mr. MACHTELD ROETHOF

Machteld Roethof is – tot nu toe – de enige vrouwelijke telg binnen de advocatenfamilie. Machteld Roethof is in 2003 afgestudeerd. In 2005 is zij beëdigd als advocaat en werkzaam te Arnhem.

Machteld Roethof houdt ervan de juridische uitdaging aan te gaan. U kunt haar een maximalist en optimist noemen. Juist in het recht is het belangrijk om creatief te zijn en te blijven. Andere invalshoeken zien, verfrissende ideeën hebben en niet bang zijn deze aan de rechtbank voor te leggen, dat is hetgeen Machteld Roethof blijft nastreven.

Machteld Roethof staat ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand als specialist strafrecht en jeugd(straf)recht. Daarnaast staat Machteld Roethof ook ingeschreven als specialist huurrecht. Voorts behandelt zij ook civiele zaken.

Machteld Roethof is per mail bereikbaar op info@roethofadvocaten.nl.
Telefonisch kunt u haar tijdens werkdagen bereiken op  0031(0)26-3705070.
In geval van spoed is Machteld Roethof telefonisch of anders per Whatsapp bereikbaar op 0031(0)6-15080598.

Machteld Roethof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • strafrecht
  • jeugdstrafrecht
  • huurrecht
  • jeugdbeschermingsrecht (OTS/UHP)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Daarnaast doet Machteld Roethof ook zaken op het civiele rechtsgebied.