Bent u aangehouden?

Indien u of een familielid wordt geconfronteerd met de vervolging van een strafbaar feit is het van groot belang zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Het is dan belangrijk dat u direct vanaf de aanhouding deskundige bijstand krijgt.

Verhoor bij de politie?

Onze advocaten zijn aanwezig bij het verhoor bij de politie. Wij zorgen ervoor dat het politieverhoor volgens de regeltjes verloopt en grijpen in indien wij menen dat de politie tijdens het verhoor bijvoorbeeld uw verklaring niet correct op papier zet.

Bent u verdachte?

Een van de rechtsgebieden waar ons kantoor in is gespecialiseerd betreft het strafrecht. Onze advocaten behandelen succesvol strafzaken door heel Nederland en trachten daarbij steeds het onderste voor u uit de kan te halen.

U kunt bij ons terecht voor strafrechtzaken die onder meer betrekking hebben op

• Het algemeen strafrecht

• Drugszaken

• Geweldszaken

• Zedenzaken

• Jeugdstrafrecht

• Verkeersstrafrecht

• TBS zaken

• Penitentiair recht

Bent u in een voorlopige hechtenis?

In Nederland geldt het onschuldcriterium. Innocent untill proven guilty. In de praktijk kan u – ondanks het onschuldcriterium – bij een verdenking van een strafbaar feit  toch vast komen te zitten.

Dan is het van groot belang dat u een advocaat heeft, die weet van aanpakken.

Wij reizen stad en land af om u en uw naasten van helder juridisch advies te voorzien in een Huis van Bewaring of in de gevangenis.

Heeft u een dagvaarding of strafbeschikking ontvangen?

Het kan zijn dat u wordt verdacht van een strafbaar feit en dat u wordt uitgenodigd om bij de Politierechter of de Meervoudige Kamer uw weerwoord te geven. Het kan ook zijn dat het OM u een aanbod heeft gedaan om strafvervolging te voorkomen. Dit aanbod heet een strafbeschikking.

Roethof Advocaten is uw rots in de branding als u een dagvaarding of strafbeschikking heeft ontvangen. We gaan voortvarend te werk en zullen direct de stappen ondernemen, die nodig zijn om uw zaak in goede banen te leiden.

Wilt u in hoger beroep of een second opinion?

In Nederland bestaat het recht om uw strafzaak in hoger beroep aan te vechten als u het niet eens bent met een eerdere veroordeling.

Het kan zijn dat u ons gedurende de hoger beroepsprocedure  benadert met het verzoek u verder bij te staan. In hoger beroep kunnen wij met een frisse blik de zaak opnieuw beoordelen.

Het kan ook zijn dat u op dit moment een andere advocaat heeft, doch dat u een second opinion wenst te krijgen van ons.  Als u ons benadert voor een second opinion zullen wij uw dossier bestuderen en u een eerlijk en helder advies geven over de mogelijkheden die wij in uw zaak zien.

Heeft u na de veroordeling problemen?

Ook na een veroordeling heeft u rechten die gerespecteerd moeten worden. Onze advocaten zetten zich in voor gedetineerden die problemen ondervinden met hun penitentiaire programma’s, verloven of voorwaardelijke invrijheidstelling. Gedetineerden kunnen wij gratis bijstaan als het gaat om zaken die de persoonlijke integriteit raken, zoals problemen bij overplaatsingen, plaatsingen in de isoleercel, medische behandelingen, etc.

Zo nodig kunnen wij ook een kort geding opstarten bij problemen die direct moeten worden aangepakt.

Het kan ook zijn dat er problemen zijn gerezen bij het uitvoeren van een taakstraf. Wij kunnen u helpen door bezwaar in te stellen tegen de omzetting van de taakstraf in gevangenisstraf.

heeft u problemen?

hulp nodig?

Bij ons bent u aan het juiste adres zodra u wordt verdacht van het begaan van een strafbaar feit of anderszins in strafrechtelijke problemen zit.

Roethof Advocaten 

026 370 50 70

info@roethofadvocaten.nl

Heemskerckstraat 2, 6828 ZE Arnhem