Strafrecht

Een van de rechtsgebieden waar ons kantoor in is gespecialiseerd betreft het strafrecht. Onze advocaten behandelen succesvol strafzaken door heel Nederland en trachten daarbij steeds in overleg met u het maximale resultaat te behalen.U kunt bij ons terecht voor strafrechtzaken die onder meer betrekking hebben op:
• Het algemeen strafrecht
• Drugszaken
• Geweldszaken
• Zedenzaken
• Jeugdstrafrecht
• Verkeersstrafrecht
• TBS zaken
• Penitentiair recht

Personen- en familierecht

U kunt bij ons terecht voor persoon- en familierechtzaken die onder meer betrekking hebben op:

 • Echtscheiding (waaronder verdeling bezittingen, dan wel afwikkeling huwelijkse voorwaarden)
 • Verbreking samenwoning
 • Boedelverdeling
 • Alimentatie (vaststelling en/of wijziging van partner- en/of kinderalimentatie)
 • Omgang en gezag
 • Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing
 • Naamswijzigingen

Civiel recht

Ons kantoor behandelt ook civiele zaken.  Conflicten tussen personen of organisaties onderling vallen onder het civiel recht, ook wel het burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.Ons kantoor behandelt diverse civiele zaken, waaronder:

 • Arbeidszaken
 • Huurzaken
 • Consumentenrecht

Bestuursrecht

U kunt bij ons terecht voor sociale zekerheidsrechtzaken die onder meer betrekking hebben op:

 • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte
 • Participatiewet ( voorheen WWB en daarvoor de Algemene Bijstandswet)
 • Uitkeringen bij werkloosheid
 • Studiefinanciering
Geachte heer, mevrouw,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot en met 5 april 2020. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Tot en met 5 april 2020 zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken en zullen we geen afspraken bij ons op kantoor houden.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens gesloten tot en met 5 april 2020. Alle zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling.
 

Het team van Roethof Advocaten