Heeft u een probleem van familierechtelijke aard?

Ons kantoor is gespecialiseerd in personen- en familierecht.

Een echtscheiding, een geschil over omgang, gezag, hoofdverblijf, kinderalimentatie of partneralimentatie..

Iedere burger kan van het een op andere moment in een personen- en familierechtszaak betrokken raken. Dergelijke zaken liggen vaak gevoelig en raken u en uw familie/ omgeving direct.

Natuurlijk wilt u dat een dergelijke procedure snel en met zo min mogelijke spanning verloopt. Vaak zijn bij bijvoorbeeld echtscheidingszaken kinderen betrokken. U zit dan niet te wachten op nog meer stress en spanning in een toch al moeilijke periode.

Het is dan ook van groot belang om dan direct een aanspreekpunt te hebben in een toch al onrustige periode. Wij bij Roethof Advocaten weten de weg in de regels van het personen-en familierecht en staan u bij, adviseren en begeleiden u bij diverse problemen betreffende het personen-en familierecht. Dit alles in voor u begrijpelijke taal.

Wij proberen, samen met u, naar een zo bevredigend mogelijke oplossing te zoeken voor het probleem. In het beste geval is dit een oplossing in samenwerking met de wederpartij. Soms is het echter nodig om de rechter erbij te betrekken en deze te vragen een beslissing te geven in het geschil, middels een zogenaamde verzoekschriftenprocedure.

Ook in het geval van ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing kan Roethof Advocaten u bijstaan.

Kortom

U kunt bij ons terecht voor persoon- en familierechtzaken die onder meer betrekking hebben op:

  • Echtscheiding (waaronder verdeling bezittingen, dan wel afwikkeling huwelijkse voorwaarden)
  • Verbreking samenwoning
  • Boedelverdeling
  • Alimentatie (vaststelling en/of wijziging van partner- en/of kinderalimentatie)
  • Omgang en gezag
  • Ondertoezichtstelling / uithuisplaatsing
  • Naamswijzigingen
Geachte lezer,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 

Het team van Roethof Advocaten