Mr. M.R. ROETHOF

Grondlegger Roethof Advocaten
Rechtsgebieden: Strafrecht

 

Mr. Max Roethof heeft al in zijn jonge jaren als politieagent in Suriname zich de regels van de wet eigen gemaakt. Vanuit Suriname heeft mr. Max Roethof zich in Nederland gevestigd en na de studie Rechten opgewerkt als advocaat. In die tijd – de jaren 70 – was het geen vanzelfsprekendheid dat hij als man met een kleurtje carrière zou maken als advocaat. Een gezonde dosis doorzettingsvermogen heeft gemaakt dat mr. Max Roethof desondanks in Zwolle zijn carrière aanving op het kantoor Gratama.
Mr. Max Roethof heeft zich sinds die tijd ingezet voor de sociale advocatuur.

 

M.R. Roethof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

–        Strafrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Geachte lezer,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 

Het team van Roethof Advocaten